Klientům účtujícím v soustavě jednoduchého účetnictví vypracováváme kompletní související agendu vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Protože se snažíme ke každému přistupovat individuálně, umíme přizpůsobit rozsah našich služeb na míru.

1

FYZICKÉ OSOBY

podnikající na bázi živnostenského oprávnění

2

FYZICKÉ OSOBY

podnikající nebo vykonávající jinou samostatně výdělečnou činnost, pokud vykazují své výdaje na zabezpečení, udržení a dosažení příjmů.

3

FYZICKÉ OSOBY

podnikající podle zvláštních předpisů

– soukromý lékař – daňový poradce – auditor, znalec, notář, advokát – profesionální sportovec …

4

PRÁVNICKÉ OSOBY

– myslivecká organizace – společenství vlastníků bytů a nebytových prostor – občanské sdružení – nezisková organizace (ve vybraných případech)

5

POZEMKOVÉ SPOLEČENSTVÍ

6

NEPODNIKAJÍCÍ NÁBOŽENSKÁ SPOLEČENSTVÍ A CÍRKVE