Důvody proč je externí účetnictví to pravé pro Vaši firmu

  • Možnost  soustředit se na to, co Vám jde nejlépe

Soustřeďte Vaši pozornost na pár činností v nichž vynikáte. Když se věnujete mnoha věcem, je častým výsledkem množství nedotažených a nedokonalých úkolů. Proč tedy nenechat úkoly, které jsou na okraji Vašeho zájmu, zpracovat externím firmám, které jsou v daných oblastech experti.

  • Více času pro Váš byznys

Při vyčlenění činností, které přímo nesouvisí se zaměřením Vaší firmy získáte množství času, které můžete využít k efektivnějšímu řízení Vašeho byznysu. Není třeba abyste plýtvali svou energii na řízení účetního oddělení – možná právě tento ušetřený čas přinese nápad, který Vaši firmu zvýhodní nad konkurencí.

  • Šetří náklady

S vedením účetnictví přímo ve Vaší firmě jsou spojeny mnohé viditelné i skryté náklady. Jedná se o náklady na kanceláře účetního oddělení, hardwarové a softwarové vybavení a mzdy pro účetní. Nelze také opomenout, že je třeba zaměstnance v oboru účetnictví neustále vzdělávat a být připraven na neočekávané změny ať už personální (mateřská dovolená, nemoc apod.), ale i výrobní (nárůst výroby a nárůst účetní agendy). K další skupině nákladů, na které se často nemyslí jsou náklady vyplývající z chyb či nesprávného použití účetních postupů – externí specializované firmy mají samozřejmě velmi nízkou chybovost a i na tu jsou pojištěny. V konečném důsledku jsou služby externího účetnictví levnější než vlastní účetní nebo celé účetní oddělení.

  • Kvalitní účetnictví bez starostí a obav

Přesunutím odpovědnosti za účetní agendu na externí účetní firmu se již více nemusíte obávat o to, zda je Vaše účetní agenda v pořádku a zda jsou všechny účetní případy zaúčtovány správně v souladu s platnou legislativou. Vaše účetnictví je v rukou odborníků, kteří jsou pravidelně školeni a díky sdíleným zkušenostem jsou schopni pružně reagovat na jakékoliv výzvy.