Výměna účetní – kdy je ta správná doba?

Vhodná doba je přesně tehdy, když o tom začnete přemýšlet.  Ať už vás tato myšlenka napadne z důvodu váznoucí komunikace či kvůli podezření, že je váš účetní neschopný a nenachází pro vás optimální řešení, platíte zbytečně vysoké daně a podobně. Samozřejmě, že období těsně před podáním daňového přiznání není možné označit za nejideálnější, ale i tak to lze řešit. Nejlépe je nejdříve konzultovat situaci s účetní firmou, kterou byste svého účetního nahradili – možná vám poradí raději posečkat až po 31.12. (zpracovaná účetní uzávěrka a inventarizace), ale třeba ten čas na převzetí vaší agendy vyhodnotí jako postačující. Nelze zkrátka zapomenout na lhůty, které by se mohly promeškat.

Jaký způsob ukončení spolupráce zvolit?

Pro hladký průběh celé záležitosti je vhodné zvolit písemnou formu ukončení spolupráce, a to ke konkrétnímu datumu. Nezapomeňte však na existenci výpovědní lhůty, kterou máte smluvně nastavenou. Následovat budou kroky související s procesem ukončení a odevzdání účetní agendy. Než ke kroku ukončení spolupráce přikročíte, je vhodné zkonzultovat svou situaci s novým účetním či účetní firmou.

Na co si dát při předávání účetnictví pozor?

Profesionální účetní nebo účetní firma, která se doposud starala o vedení vašeho účetnictví, přesně ví, které dokumenty jsou v těchto případech povinni připravit a odevzdat. Pokud by z vaší strany byla pochybnost o jejich kompetentnosti, nemusíte se bát – vás nový účetní si potřebné podklady od předchůdce případně vyžádá zpětně. Účetní doklady jsou vaším majetkem (firmy či SZČO), nikoli účetního, a proto se o jejich vydání bát nemusíte.

Autor: Ing. Bc. Lukáš Studený, MBA
konzultant TOP Clerks s.r.o.